Бид Хамтдаа Үндэсний форум улс орны хөгжлийн гарцыг тодорхойлсонБусад фото мэдээ: