Өөрсдийн урагшгүй байдлаас болоод уул уурхайгаас бусад салбараа унагачихсан.

2016/04/13 11:41 4046