Хууль

Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай

2018/06/27 100
  2018 оны 06 сарын 27 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сары ...

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

2018/06/27 80
  2018 оны 06 сарын 27 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ОРОН НУТГИ ...

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай

2018/06/22 95
  2018 оны 06 сарын 22 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    БАНКНЫ САЛБАРЫН ...

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 88
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг Хуулийн этгээдий ...

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 141
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг Ул ...

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 98
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 11 дүг ...

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 61
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 1 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 66
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    Энэ хуулийг 201 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 55
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны ...

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 48
2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ХУ ...