Хууль

Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай

2018/06/27 97
  2018 оны 06 сарын 27 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сары ...

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

2018/06/27 76
  2018 оны 06 сарын 27 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ОРОН НУТГИ ...

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай

2018/06/22 91
  2018 оны 06 сарын 22 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    БАНКНЫ САЛБАРЫН ...

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 83
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг Хуулийн этгээдий ...

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 133
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг Ул ...

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 94
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 11 дүг ...

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 60
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 1 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 62
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    Энэ хуулийг 201 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 53
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны ...

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 46
2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ХУ ...