Бид зөвхөн мөрийн хөтөлбөрөөрөө өрсөлдөж байгаа.

2016/06/26 22:12 13055