Дэлхийд өрнөөсөө болж аюулд орох орнуудын хоёрдугаарт Монголыг орууллаа.

2016/06/21 09:17 10668