Монгол дахь Америкийн Худалдааны танхимын гишүүдтэй уулзалт хийлээ.Бусад фото мэдээ: