Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

2016/06/26 09:51