Орос, Монголын Засгийн газар хоорондын комиссын Оросын хэсгийн даргаар А.В. Гордеев томилогджээ

2018/06/06 16:11