Гэрээ соёрхон батлах тухай, Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай тогтоолын төслүүдийг өргөн барилаа

2018/05/04 17:18