АНЭУ-ын ХҮЗ-ийн дарга, хатагтай Амал Абдулла Аль Кубаиситай уулзлаа.

2017/04/04 17:14