ОУПХ ны Ази, Номхон далайн бүлгийн даргаар сонгогдож, хуралдаан даргаллаа.

2017/04/03 10:24