Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн 1000 хүүхдийн сүлд модны наадамд оролцлоо.Бусад фото мэдээ: