Бид улс орны өмнө хүлээгдэж байгаа нийгэм, эдийн засгийн илүү чухал асуудалд анхаарлаа хандуулж ажиллах ёстой.

2017/09/06 12:25 3704