Төв сайхан нутгаа гэсэн түшээ. Түүний зүтгэл билээ.

2016/06/18 13:57 5739