Төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудыг хувьчлахгүй.

2016/06/18 17:55 6065