Хууль

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

2016/12/28 110
  2016 оны 12 сарын 28 өдөр                                             &nb ...

Монгол Улсын хилийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

2016/12/28 91
  2016 оны 12 сарын 28 өдөр                                             &nb ...

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

2016/12/22 68
    2016 оны 12 сарын 22 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ГЭР БҮЛ ...

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

2016/12/01 73
  2016 оны 12 сарын 01 өдөр                                             &nb ...

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

2016/12/01 69
    2016 оны 12 сарын 01 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ТӨРИЙН БО ...

Олон улсын гэрээний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

2016/12/01 58
    2016 оны 12 сарын 01 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭ ...

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль

2016/11/10 71
    2016 оны 11 сарын 10 өдөр                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН НЭГ ...

Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хууль

2016/11/10 109
    2016 оны 11 сарын 10 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН ...

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль

2016/11/10 71
    2016 оны 11 сарын 10 өдөр                                            &n ...