Хууль

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

2017/05/18 31
  2017 оны 05 сарын 18 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай НЭГДҮГЭЭР&n ...

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/05/18 26
  2017 оны 05 сарын 18 өдөр                                                               Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ЭРҮҮГИЙН ...

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

2017/05/18 39
2017 оны 05 сарын 18 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ &n ...

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай

2017/05/12 38
  2017 оны 05 сарын 12 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   НЯЛХ, БАЛЧИР ХҮҮХДИЙН ...

Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/05/12 48
  2017 оны 05 сарын 12 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУ ...

Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/05/11 24
  2017 оны 05 сарын 11 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэч ...

Авто замын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/05/11 78
  2017 оны 05 сарын 11 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ /Шин ...

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/02/10 63
  2017 оны 02 сарын 10 өдөр                                             &nb ...

Дотоодын цэргийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/02/09 66
  2017 оны 02 сарын 09 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот      &nbs ...

Дотоодын цэргийн тухай

2017/02/09 46
  2017 оны 02 сарын 09 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ...