Хууль

Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 474
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН 20 ...

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/11/09 428
  2017 оны 11 сарын 09 өдөр                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ ...

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай

2017/07/10 373
  2017 оны 07 сарын 10 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР& ...

Биеийн тамир, спортын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/07/06 560
  2017 оны 07 сарын 06 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ...

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай

2017/06/30 497
  2017 оны 06 сарын 30 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ...

Прокурорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/06/09 639
  2017 оны 06 сарын 09 өдөр                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ПРОКУРОРЫН ТУХ ...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/06/09 364
  2017 оны 06 сарын 09 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ&nb ...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/06/09 541
  2017 оны 06 сарын 09 өдөр                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ /Шин ...

Онцгой албан татварын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/06/08 339
  2017 оны 06 сарын 08 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ...

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

2017/05/31 378
  2017 оны 05 сарын 31 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН НЭ ...