Хууль

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/12/07 43
Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 2017 оны 12 сарын 07 өдөр                                                          ...

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2017/11/30 62
  2017 оны 11 сарын 30 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБ ...

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2017/11/30 49
2017 оны 11 сарын 30 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРАА ...

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 71
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Д ...

Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 66
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    НИЙГМИЙН ДААТГАЛ ...

Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 63
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН 20 ...

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/11/09 44
  2017 оны 11 сарын 09 өдөр                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ ...

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай

2017/07/10 51
  2017 оны 07 сарын 10 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР& ...

Биеийн тамир, спортын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/07/06 58
  2017 оны 07 сарын 06 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ...

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай

2017/06/30 45
  2017 оны 06 сарын 30 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ...