Хууль

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2017/12/21 318
  2017 оны 12 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот       СТА ...

Малын генетик нөөцийн тухай

2017/12/14 367
  2017 оны 12 сарын 14 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот      МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ...

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

2017/12/08 304
2017 оны 12 сарын 08 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот       МАЛ, АМЬТНЫ ЭРҮҮ ...

Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/12/07 295
2017 оны 12 сарын 07 өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУ ...

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2017/12/07 509
  2017 оны 12 сарын 07 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    МОНГОЛ УЛСЫН ЗА ...

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017/12/07 389
Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 2017 оны 12 сарын 07 өдөр                                                          ...

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2017/11/30 439
  2017 оны 11 сарын 30 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБ ...

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2017/11/30 404
2017 оны 11 сарын 30 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРАА ...

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 498
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Д ...

Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай

2017/11/14 426
  2017 оны 11 сарын 14 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    НИЙГМИЙН ДААТГАЛ ...