Хууль

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 896
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 11 дүг ...

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 522
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны 1 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 497
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    Энэ хуулийг 201 ...

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

2018/06/21 553
  2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   Энэ хуулийг 2018 оны ...

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/06/21 414
2018 оны 06 сарын 21 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот    ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ХУ ...

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай

2018/05/25 395
2018 оны 05 сарын 25 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ...

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/05/10 339
  2018 оны 05 сарын 10 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБ ...

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2018/05/10 374
  2018 оны 05 сарын 10 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРАА ...

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2018/05/10 331
  2018 оны 05 сарын 10 өдөр                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБА ...

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2018/05/10 350
  2018 оны 05 сарын 10 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот     ГААЛИЙН АЛБАН ...