Цаашдаа бүх шатанд хариуцлага тооцох, хариуцлагыг сайжруулах чиглэлд анхаарч ажиллах чухал байна.

2017/05/31 13:27