ОУВС-ийн хөтөлбөр батлагдлаа. Эдийн засагт гэрэл аслаа.

2017/05/25 13:16